fbpx

zmiana regulaminu rekrutacji

2020.05.28

w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzono zmiany  w regulaminie rekrutacji dotyczące realizacji szkoleń:

"Beneficjent dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych bez konieczności aneksowania Umowy trójstronnej, w szczególności w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej tj. okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć, a które przyczyniły się do niemożności zrealizowania usługi w pierwotnie ustalonym terminie"

Regulamin rekrutacji
Skip to content