fbpx

Zapytanie – rozeznanie rynku nr 2/RR/ZwS/2021- doradca zawodowy

2021.09.24

Zapraszamy do składania ofert na rozeznanie rynku nr 2/RR/ZwS/2021

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzeniu doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD  dla 48 Uczestników projektu.

Wsparcie realizowane w formie spotkań indywidualnych-2 spotkania x śr.1,5h (łącznie śr.3h/UP) dla 48 UP; łącznie przeprowadzenie 144 godzin wsparcia (1godz.=60 min.).

Planowany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zadania: październik 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia:

Woj. śląskie (subregion centralny): miejsce dogodne dla Uczestników projektu (np. w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy).

Ofertę proszę przesłać na maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice do dnia 1 października 2021 do godz. 16:00

Treść rozeznania rynku wraz z Formularzem ofertowym:

Skip to content