fbpx

Zapytanie – rozeznanie rynku nr 1/RR/ZwS/2021- doradca zawodowy – etap rekrutacji

2021.08.25

Zapraszamy do składania ofert na rozeznanie rynku nr 1/RR/ZwS/2021

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- pełnieniu funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej (Doradca zawodowy)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- pełnieniu funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej (Doradca zawodowy)

Zadania doradcy zawodowego:

- Identyfikacji potrzeb kandydatów w ramach rekrutacji na etapie oceny merytorycznej (w tym weryfikacja predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej) dla 48 osób zakwalifikowanych do projektu oraz 5 osób, które znajdą się na liście rezerwowej;

- przeprowadzenie wstępnej analizy predyspozycji kandydatów (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- przebieg spotkania w oparciu o Formularz rozmowy z doradca zawodowym oraz Formularz diagnozy potrzeb.

Ofertę proszę przesłać na maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice do dnia 2 września 2021 do godz. 16:00

Treść rozeznania rynku wraz z Formularzem ofertowym:

Skip to content