fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/WSS/2020 w przedmiocie przeprowadzenia kursu nurkowania SDI OWD oraz szkolenia z pierwszej pomocy nurkowej SDI CPROX 1st AED wraz z egzaminami certyfikującymi

2020.06.10

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie trenerów/instruktorów/egzaminatorów do przeprowadzenia wsparcia w zakresie szkolenia nurkowego oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla min. 96 uczestników projektu (UP)  wraz z egzaminami certyfikującymi

W ramach Zadania 3 - Szkolenia zawodowe Płetwonurek Ratownik:

CZĘŚĆ I

Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu nurkowego SDI OWD: 8 godzin/grupę       x 16 średnio 6-ścio osobowych grup-  łącznie 128 godzin.

Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach kursu nurkowego  SDI OWD: 15 godzin/grupę na basenie oraz 12 godzin/grupę na wodach otwartych, razem 27 godzin/grupę dla 16 grup średnio 6-ścio osobowych, co daje łącznie 432 godzin.

Przeprowadzenie egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu SDI OWD dla 96 Uczestniczek/Uczestników projektu.

CZĘŚĆ II

Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w ramach kursu ratownika SDI CPROX 1st AED: 15 godzinę/grupę x 8 grup średnio 12osobowych, łącznie 120 godzin.

Przeprowadzenie egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu SDI CPROX 1st AED dla 96 Uczestniczek/Uczestników projektu.

  Zapraszamy do składania ofert do 18.06.2020 Zapytanie dostępne tutaj---> zapytanie ofertowe wraz z załącznikami przeprowadzenie kursu nurkowego ratownika Toruń oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Skip to content