fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/WSS/2020- rozstrzygnięcie

2020.06.24

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/WSS/2020 w przedmiocie przeprowadzenia kursu nurkowania SDI OWD oraz szkolenia z pierwszej pomocy nurkowej SDI CPROX 1st AED wraz z egzaminami certyfikującymi- rozstrzygnięcie.

Wybrany Wykonawca (Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena)

Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia, 18.06.2020, godz. 22:06 cena: CZĘŚĆ I: 81 600, 00 zł, 100,00 pkt. CZĘŚC II: 28 800,00 zł, 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).
Skip to content