fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 5 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

2020.08.05

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 5 Uczestników projektu, w tym:

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Łączna liczba uczestników: 2 osób

Okres realizacji kursu: sierpień-wrzesień 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

 

CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)

Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Łączna liczba uczestników: 1  osoba

Okres realizacji kursu: sierpień-wrzesień 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Nisko.

 CZĘŚĆ C

Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)

Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Łączna liczba uczestników: 1  osoba Okres realizacji kursu: sierpień-wrzesień 2020 r. Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec   CZĘŚĆ D

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KAT. D

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1  osoba

Okres realizacji kursu: sierpień - wrzesień 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Nisko

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 6/SZDC2/2020. Termin składania ofert upływa 13.08.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Treść zapytania ->zapytanie ofertowe nr 6_SZDC2_2020 z załącznikami Zapytanie dostępne również na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Skip to content