fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/SZDC2/2020- wyniki

2020.07.31

Wybrana oferta w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 7 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”
  1. Na realizację CZĘŚCI C- PRAWO JAZDY D dla 1 UP (Mielec)- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS” Henryk Żelasko, 39-304 Czermin 330a; data wpływy oferty: 29.07.2020r. godz. 14:00, cena: 3200, 00 zł brutto/osobę.
  2. Na realizację CZĘŚCI D- OPIEKUN ZWIERZĄT DOMOWYCH dla 4 UP (Mielec)- SANNORT Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 75; data wpływy oferty: 29.07.2020r. godz. 12:22, cena: 2545,00 zł brutto/osobę.
Uzasadnienie wyboru: Wybrani Wykonawcy (w części C i D) przedstawili najkorzystniejsze oferty i spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).  Zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte w części A oraz B (nie wpłynęła żadna oferta).
Skip to content