fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/AZP/2021 w przedmiocie realizacji doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie udziału Podmiotów Ekonomii Społecznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla 163 Podmiotów Ekonomii Społecznej, których przedstawiciele zostali objęci wsparciem w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

2021.08.18

Załączniki poniżej

Skip to content