fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/SZDC2/2020 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy oraz warsztatów poradnictwa zawodowego – wyniki

2020.06.26

Brak rozstrzygnięcia w CZĘŚCI I Rozstrzygnięcie w CZĘŚCI II: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, 18.06.2020 r. godz. 13:04; 50,00 zł brutto/h. Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym). Wyniki umieszczone również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Skip to content