fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SZDC2/2020- brak rozstrzygnięcia

2020.06.25

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 6  UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

Zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte. Uzasadnienie: Wykonawcy (część A, B oraz E) przedstawili oferty, które nie spełniają wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. Na realizację części C i D nie wpłynęła żadna oferta.
Skip to content