fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZWS/KURSY/2022

2022.03.24

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu pn. Barista wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla max. 6 Uczestniczek/Uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie”.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 3/ZWS/KURSY/2022.

 Termin składania ofert upływa 01.04.2022 r. godz. 16:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz wektor.org.pl

poniżej zapytanie wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe 3_ZWS_KURSY_2022 wraz z załącznikami - kurs barista

Startujemy wkrótce!

Skip to content