fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZWS/KURSY/2022 – brak rozstrzygnięcia

2022.04.05

rozstrzygniecie_ogloszenia_100481

Komentarz
Brak rozstrzygnięcia zapytania. Programy szkolenia dołączone do oferty w przypadku obu Wykonawców
nie spełniają warunków zapytania (Wykonawcy nie przedstawili zasad walidacji i certyfikowania uzyskanej
wiedzy)- oferty odrzucone.

Startujemy wkrótce!

Skip to content