fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 11 UP

2020.05.28

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr  2/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 11 UP:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 11 Uczestników projektu, w tym:

CZĘŚĆ A Kurs zawodowy: PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

 CZĘŚĆ B Kurs zawodowy: PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH

 CZĘŚĆ C Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII E (E do C)

CZĘŚĆ D Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

 CZĘŚĆ E Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

 CZĘŚĆ F Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)

 CZĘŚĆ G Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)

 CZĘŚĆ H Kurs zawodowy: Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej

 CZĘŚĆ I Kurs zawodowy: SPAWANIE METODĄ MAG

 Termin składania ofert upływa 05.06.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Treść zapytania wraz z załącznikami: zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - kurs ZAWODOWY Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Skip to content