fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZWS/KURSY/2022

2022.03.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZWS/KURSY/2022

w przedmiocie realizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia:

Część I- kursu księgowości z obsługą programu finansowo-księgowego dla max. 1 UP (Uczestnika Projektu),

Część II- Kursu operatora koparkoładowarki wszystkie kl. III + koparki jednonaczyniowe do 25 ton kl. III  dla max. 2 UP

wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla Uczestniczek/Uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie”.

 Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

- Katowice lub szkolenie online- dot. części I

- Katowice i/lub miejscowości oddalone max. 30 km od Katowic (woj. śląskie)- dot. części II

 Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29 lok.A.7.11, 40-085 Katowice lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 2/ZWS/KURSY/2022.

 Termin składania ofert upływa 28.03.2022r. godz. 16:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz www.wektor.org.pl

zapytanie ofertowe 02_2022 wraz z załącznikami

 

Startujemy wkrótce!

Skip to content