fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/AZP/2022

2022.06.23

w przedmiocie realizacji szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych - „Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej” dla max 190 Uczestników Projektu w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Program szkolenia

Skip to content