fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 10 UP

2020.12.18

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 15/SZDC2/2020

CZĘŚĆ A Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C dla 6 UP (Jarosław)

CZĘŚĆ B Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C dla 4 UP (Przemyśl)

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu: ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 15/SZDC2/2020.

Termin składania ofert upływa 29.12.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie--->>>15 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  
Skip to content