fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 10 UP

2020.11.23

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie nr 14/SZDC2/2020

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o.,

Biuro projektu: ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 14/SZDC2/2020.

Termin składania ofert upływa 01.12.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Treść zapytania ofertowego---->>> 14 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 10 UP (funduszeeuropejskie.gov.pl)  
Skip to content