fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 20 UP

2020.10.28

Zapraszamy do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 20 UP

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 20 Uczestników projektu:

 

Kurs zawodowy:  KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe Łączna liczba uczestników: 20 Okres realizacji kursu: listopad 2020 r. Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec. Treść zapytania--->>> zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 13_SZDC2_2020 Ogłoszenie dostępne: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14278

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Biuro projektu, Wektor Consulting sp. z o. o., ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl , lub poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 13/SZDC2/2020.

Termin składania ofert upływa 4.11.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Skip to content