fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/SZDC/2019 – zmiana zapytania

2019.12.03

zapraszamy do złożenia oferty na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/SZDC/2019

data wprowadzonych zmian: 05.12.2019 zmiana dotyczy pkt. II zapytania ofertowego ppkt. 2 - Cześć II zapytania ofertowego było: a. Kierowca kat. D ze świadectwem kwalifikacji wstępnej na przewóz osób wraz z egzaminem dla 2 osób +/- 1 osoba, posiadających kat. C prawa jazdy b. Kierowca kat. D ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób wraz z egzaminem dla 1 osoby, posiadającej kat. C prawa jazdy c. Kierowca kat. D ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób wraz z egzaminem dla 1 osoby, posiadającej kat. B prawa jazdy

jest: a. Kierowca kat. D ze świadectwem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej na przewóz osób wraz z egzaminem dla 2 osób +/- 1 osoba, posiadających kat. C prawa jazdy b. Kierowca kat. D ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej na przewóz osób wraz z egzaminem dla 1 osoby, posiadającej kat. C prawa jazdy c. Kierowca kat. D ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób wraz z egzaminem dla 1 osoby, posiadającej kat. B prawa jazdy

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża termin składania ofert do 11.12.2019 r

treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami po zmianie zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

 
Skip to content