fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 24 UP

2020.10.27

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie nr 12/SZDC2/2020.

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 24 Uczestników projektu, w tym:

Część 1: Kurs prawo jazdy kat. C dla 12 UP (Jarosław)

Część 2: Kurs prawo jazdy kat. E (E DO C) dla 5 UP (Jarosław)

Część 3: Kurs prawo jazdy kat .D (D po B) dla 1 UP Jarosław

Część 4: Kwalifikacja wstępna przyspieszona (kat. C) dla 2UP Jarosław

Część 5: Kurs prawo jazdy kat. C dla 1 UP Przemyśl

Część 6: Kurs prawo jazdy kat. D (D po C) dla 1 UP Przemyśl

Część 7: Prawo jazdy kat. D (D po B) dla 1 UP Przemyśl

Część 8: Kwalifikacja wstępna (kat. C) dla 1 UP Przemyśl

ZAPYTANIE --> 12 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 27.10.2020

dostępne również https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13938

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać: Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o.,

Biuro projektu:                      

ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 12/SZDC2/2020.

Termin składania ofert upływa 4.11.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content