fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 24 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

2020.10.14

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 24 Uczestników projektu:

 Kurs zawodowy:  KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe Łączna liczba uczestników: 24 Okres realizacji kursu: październik 2020 r. Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj->>>>zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 11_SZDC2_2020

Miejsce i termin składania

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać: Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Biuro projektu, Wektor Consulting sp. z o. o., ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl , lub poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 11/SZDC2/2020. Termin składania ofert upływa 21.10.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Skip to content