fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/SZDC2/2020- rozstrzygnięcie

2020.10.22

Wybrana oferta Na realizację kursu „Instruktora samoobrony” dla 24 UP wybrano firmę: Zofia Leś Unlimited, ul. Lwowska 6, 39-300 Mielec. Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca przedstawił ofertę spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym). Cena: 2200,00 zł/osobę, 100 pkt.
Punkty przyznane ofertom, złożonym w ramach Zapytania ofertowego nr 11/SZDC2/2020
Ostateczna liczba punktów (P) będzie obliczana wg następującego wzoru:
P = P1 + P2
gdzie
P- liczba punktów badanej oferty
P1 - liczba punktów przyznanych w kryterium „cena”
P2 - liczba punktów przyznanych w kryterium „kompetencje trenera”, gdzie: P2 = P2a +P2b+P2c , gdzie:
P2a – liczba punktów przyznanych w kryterium „posiadany czarny pas lub równoznaczny poziom potwierdzenia poziomu umiejętności w sportach walki z obszaru samoobrony (np. judo, jiu-jitsu, BJJ, sambo, systema, MMA)”
P2b - liczba punktów przyznanych w kryterium „doświadczenie trenera”
P2c - liczba punków przyznanych w kryterium „potwierdzone sukcesy sportowe w zawodach rangi międzynarodowej”
Lp. Nazwa i adres siedziby Oferenta P1- liczba punktów przyznanych w  kryterium "cena" P2a- liczba punktów przyznanych w „posiadany czarny pas lub równoznaczny poziom potwierdzenia poziomu umiejętności w sportach walki z obszaru samoobrony (np. judo, jiu-jitsu, BJJ, sambo, systema, MMA)” P2b - liczba punktów przyznanych w kryterium „doświadczenie trenera” P2c - liczba punków przyznanych w kryterium „potwierdzone sukcesy sportowe w zawodach rangi międzynarodowej” P2 - liczba punktów przyznanych w kryterium „kompetencje trenera”, gdzie: P2 = P2a +P2b+P2c P- liczba punktów badanej oferty
1 Zofia Leś Unlimited, 39-300 Mielec, ul. Lwowska 6 50,00 17,00 16,50 16,50 50,00 100,00
Skip to content