fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZWS/KURSY/2022

2022.01.19

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursów zawodowych dla max. 2 UP (Uczestników Projektów), w tym:

·       Część I- kurs prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją przyspieszoną uzupełniającą (dla osoby posiadającej kat. C) dla max. 1 UP;

·       Część II- kurs koparki jednonaczyniowej kl. I i ładowarki jednonaczyniowej kl. I dla max. 1 UP

wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla Uczestniczek/Uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie”.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Katowice i/lub miejscowości oddalone max. 30 km od Katowic (woj. śląskie)

Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe.

Termin składania ofert upływa 27.01.2022 r. godz. 16:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie do pobrania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz tutaj->

Skip to content