fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZWS/KURSY/2021

2021.11.08

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu barmańskiego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe (egzamin Stowarzyszenia Polskich Barmanów lub inny realizowany przez uznaną instytucję certyfikującą) dla 12 Uczestniczek/Uczestników projektu pn. „Zainwestuj w siebie”.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: miasto Tychy

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego: 1/ZWS/KURSY/2021.

Termin składania ofert upływa 17.11.2021 r. godz. 16:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content