fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AZP/2022

2022.06.23

 w przedmiocie realizacji doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie udziału Podmiotów Ekonomii Społecznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla 163 Podmiotów Ekonomii Społecznej, których przedstawiciele zostali objęci wsparciem w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Program szkolenia

Skip to content