fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AZP/2021/SZ w przedmiocie realizacji szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych – „Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej” dla 504 Uczestników Projektu w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

2021.05.12

Zapraszamy do złożenia ofert na
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AZP/2021/SZ
w przedmiocie realizacji szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych - „Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej”
dla 504 Uczestników Projektu w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

Poniżej załączniki

odpowiedź na pytanie dotyczące zapytania ofertowego
nr 1/AZP/2021/SZ

Skip to content