fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 11 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

2021.03.26

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 7 osób

Okres realizacji kursu: kwiecień 2021 r.-maj 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Jarosław

CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 4 osoby

Okres realizacji kursu: kwiecień 2021 r.-maj 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Przemyśl

  1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu:  ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 06/SZDC2/2021.

  • Termin składania ofert upływa 06.04.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content