fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/SZDC2/2021 rozstrzygnięcie

2021.03.08

Wybrane oferty Na realizację Części A- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”, 39-304 Czermin 330a- 70,00 pkt., cena: 2500,00 zł brutto/osobę Na realizację Części B- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”, 39-304 Czermin 330a- 100,00 pkt., cena: 2500,00 zł   Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca przedstawił ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).
Skip to content