fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 11 UP

2021.02.16

Zapraszamy do składania ofert na

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/SZDC2/2021

 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z  egzaminem zewnętrznym) dla 11 UP:

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 5 osób

Okres realizacji kursu: luty 2021 r.-marzec 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Jarosław

 CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII E (E do C)

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1  osoba

Okres realizacji kursu: luty 2021 r.-marzec 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Jarosław.

 CZĘŚĆ C

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KAT. D

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1 osoba posiadająca prawo jazdy kat. C

Okres realizacji kursu: luty 2021 r.- marzec 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Jarosław

 CZĘŚĆ D

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: luty 2021 r.-marzec 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec

CZĘŚĆ E

Kurs zawodowy: Stylizacja paznokci

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: luty 2021 r.-marzec 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec

CZĘŚĆ F

Kurs zawodowy: Kwalifikacja wstępna przyspieszona (kat. C)

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: luty 2021 r.-marzec 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Dębica.

Miejsce i termin składania

 Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu: ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 02/SZDC2/2021.

 

  1. Termin składania ofert upływa 23.02.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz wektor.org.pl

TREŚĆ ZAPYTANIA---->>>02 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert CZĘŚCIOWYCH.

Skip to content