fbpx

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursów nurkowania PADI OWD i PADI AOWD

2019.03.01

zapraszamy do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursów nurkowania PADI OWD i PADI AOWD

treść „Zapytania ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursów nurkowania PADI OWD i PADI AOWD” nr sprawy 3b/N/2018

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  
Skip to content