fbpx

Zapytanie nr 2/BASEN/WSS/2020 w przedmiocie wynajmu basenu wraz z biletami wstępu dla każdej grupy celem przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu Płetwonurka-Ratownika SDI OWD

2020.06.19

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie nr 2/BASEN/WSS/2020 Zamawiający zamierza prowadzić wynajem basenu (wraz z biletami wstępu dla każdej grupy) na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” celem realizacji zajęć praktycznych (nurkowań) dla uczestników projektu. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który będą w stanie zapewnić dostępność basenów (minimum 2 torów) na określonych poniżej warunkach i w określonym standardzie jakościowym. Zapytanie wraz z załącznikami: nr sprawy 2_BASEN_WSS_2020 Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Wektor Consulting Sp. z o.o. ul. COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub w formie skanu na adres email: e.iwasieczko@wektor.org.pl Na kopercie lub w tytule widomości proszę wpisać nr sprawy: 2/BASEN/WSS/2020. Termin składania ofert: Oferty należy przesyłać w terminie do 26.06.2020r.
Skip to content