fbpx

Zapytanie nr 15/SZDC2/2020- rozstrzygnięcie

2021.01.04

Punkty przyznane ofertom, złożonym w ramach Zapytania ofertowego nr 15/SZDC2/2020
Kryteria oceny ofert – oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
1.       cena – maksymalnie 50 pkt.,
2.       liczba przeszkolonych uczestników danego typu kursów przez trenera – maksymalnie 50 pkt.
CZĘŚĆ A
Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C (Jarosław, 6 UP)  
Lp. Nazwa i adres siedziby Oferenta Data i godzina złożenia oferty Oferowana cena brutto P1 - liczba punktów przyznanych za kryterium cena Liczba przeszkolonych osób P2 - liczba punktów przyznanych za kryterium liczba przeszkolonych uczestników kursu prawo jazdy kat. C przez trenera Ostateczna liczba punktów (P)  będzie obliczana według następującego wzoru: P= P1+P2
1 Liga Obrony Kraju OBZG            w Krakowie, ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków 29.12.2020              godz. 11:45 2500,00 50,00 916 50,00 100,00
CZĘŚĆ B    
Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C (Przemyśl, 4UP)
Lp. Nazwa i adres siedziby Oferenta Data i godzina złożenia oferty Oferowana cena brutto P1 - liczba punktów przyznanych za kryterium cena Liczba przeszkolonych osób P2 - liczba punktów przyznanych za kryterium liczba przeszkolonych uczestników kursu prawo jazdy kat. C przez trenera Ostateczna liczba punktów (P)  będzie obliczana według następującego wzoru: P= P1+P2
1 Liga Obrony Kraju OBZG            w Krakowie, ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków 29.12.2020              godz. 11:45 2500,00 50,00 916 50,00 100,00
Skip to content