fbpx

Zapytanie nr 14/SZDC2/2020- wyniki zapytania

2020.12.03

Wybrane oferty

 Na realizację części A- kurs zawodowy: Prawo jazdy kategorii C dla 2 UP (Jarosław) wybrano:

Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie, ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków

Cena za przeszkolenie 1 osoby: 2500,00 zł brutto, Przyznane punkty: 100,00 pkt.

2.              Na realizację części B- kurs zawodowy: Prawo jazdy kat. D (po C) dla 1UP (Jarosław) wybrano:

Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie, ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków

Cena za przeszkolenie 1 osoby: 3500,00 zł brutto, Przyznane punkty: 80,00 pkt.

3.              Na realizację części C- kurs zawodowy: Prawo jazdy kat. E (E do C) dla 1UP (Jarosław) wybrano:

Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie, ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków

Cena za przeszkolenie 1 osoby: 2500,00 zł brutto, Przyznane punkty: 100,00 pkt.

  1. Na realizację części D- kurs zawodowy: Prawo jazdy kategorii C dla 3 UP (Przemyśl) wybrano:

Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie, ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków

Cena za przeszkolenie 1 osoby: 2500,00 zł brutto, Przyznane punkty: 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca przedstawił ofertę spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).

 

Zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte w częściach:

Część E- Operator koparkoładowarki (kl.III) dla 2 UP (Mielec)- brak złożonych ofert

Część F- Instruktor prawo jazdy kat. B dla 1 UP (Mielec)- brak złożonych ofert.

Skip to content