fbpx

Zapytanie nr 13/SZDC2/2020- rozstrzygnięcie

2020.11.05

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 13/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 20 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja” (INSTRUKTOR SAMOOBRONY)

Oferta od Zofia Leś Unlimited to jedyna oferta na zapytanie nr 13/SZDC2/2020, Oferowana cena za przeszkolenie 1 osoby: 2600,00 zł brutto. Trener wyznaczony do realizacji zamówienia: posiada czarny pas, wykształcenie, zgodne z zapytaniem, 10 letnie doświadczenie oraz udokumentowane sukcesy zawodowe w liczbie 21. Oferta otrzymuje 100,00 pkt.
Skip to content