fbpx

Zapytanie nr 10/SZDC2/2020- rozstrzygnięcie.

2020.10.08

  1. Centrum Usług Szkoleniowych Wojciech Mazur, Agencja Ochrony Szakal, ul. Sucharskiego 11, 37-100 Łańcut- - oferta złożona osobiście/drogą elektroniczną/pocztą tradycyjną/kurierem przez Oferenta do biura projektu w dniu 7.10.2020 godz. 12:26. Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferta nie spełnia warunku udziału w postępowaniu nr 2 (załączony program szkoleniowy nie uwzględnia zasad certyfikowania uzyskanej wiedzy, niejasne zasady certyfikacji, brak wskazania instytucji zewnętrznej), z przedstawionego oświadczenia i umowy najmu wynika, że Oferent dysponuje salą mieszczącą się  w Rzeszowie, a szkolenie ma być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zapytania w Mielcu- oferta odrzucona.
  2. Zofia Leś Unlimited, ul. Lwowska 6, 39-300 Mielec- oferta złożona osobiście/drogą elektroniczną/pocztą tradycyjną/kurierem przez Oferenta do biura projektu w dniu  7.10.2020 godz. 14:19. Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym. Cena : 2200,00 zł/osobę.
    Lp. Nazwa i adres siedziby Oferenta P1- liczba punktów przyznanych w  kryterium "cena" P2a- liczba punktów przyznanych w „posiadany czarny pas lub równoznaczny poziom potwierdzenia poziomu umiejętności w sportach walki z obszaru samoobrony (np. judo, jiu-jitsu, BJJ, sambo, systema, MMA)” P2b - liczba punktów przyznanych w kryterium „doświadczenie trenera” P2c - liczba punków przyznanych w kryterium „potwierdzone sukcesy sportowe w zawodach rangi międzynarodowej” P2 - liczba punktów przyznanych w kryterium „kompetencje trenera”, gdzie: P2 = P2a +P2b+P2c P- liczba punktów badanej oferty
    1 Zofia Leś Unlimited, 39-300 Mielec, ul. Lwowska 6 50,00 17,00 16,50 16,50 50,00 100,00
Skip to content