fbpx

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 4/WSS/2020

2020.06.01

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie doradcy/doradców do przeprowadzenia wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD) dla min. 108 uczestników projektu (UP) w wymiarze średnio 3 godziny /1 uczestnika projektu.

  • Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu oraz diagnoza możliwości/potencjału w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
  • Określenie ścieżki wsparcia dla Uczestników projektu;
  • Wykorzystanie platformy WOPZ do autodiagnozy preferencji zawodowych.                                                                                                              4_WSS_2020 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami IPD- Toruń
Zapytanie dostępne również na bazie konkurencyjności---> https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
Skip to content