fbpx

Zapraszamy do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 3/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 6 UP

2020.06.10

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 6 Uczestników projektu, w tym: CZĘŚĆ A Kurs zawodowy: PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH  CZĘŚĆ B Kurs zawodowy: PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH  CZĘŚĆ C Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)  CZĘŚĆ D Kurs zawodowy: OPERATOR KOPARKoŁADOWARKI (III klasa)  CZĘŚĆ E Kurs zawodowy: SPAWANIE METODĄ MAG  Termin składania ofert upływa 18.06.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Treść zapytania wraz z załącznikami:  zapytanie ofertowe wraz z zalacznikami kurs zawodowy dla 6UPZapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Skip to content