fbpx

XIII nabór do projektu do 02.02.2021- zapraszamy- ostatnie wolne miejsca!!!

2021.01.27

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy XIII nabór do projektu będzie on prowadzony do 02.02.2021. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z testem poziomu potrzeb i motywacji w formie skanu na skrzynkę: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura: WEKTOR Consulting Sp. z o.o. ul. COP-u 3, 39-300 Mielec (budynek GLF) Dokumenty dostępne również w zakładce: Dokumenty projektu.

  • Formularz rekrutacyjny 2021 (proszę zaznaczyć wszystkie oświadczenia, które Państwa dotyczą w pkt. V, w pliku pdf nie są odpowiednio widoczne, na email mogę przesłać plik edytowalny w word)
  • Przypominamy również, że w przypadku osób niepełnoletnich, dokument musi podpisać też Opiekun prawny/Rodzic
  • Test poziomu potrzeb i motywacji
Projekt skierowany do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:
  • tzw. ubodzy pracujący,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
  • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby niepełnosprawne.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:
  • indywidualne doradztwo zawodowe (z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania),
  • szkolenie kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb- KURS ZAWODOWY,
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.
Projekt zakłada dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe.
Skip to content