fbpx

Wyniki rekrutacji – VI nabór

2022.03.07

Poniżej znajduje się lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości” w ramach szóstego naboru. 

Lista osób zakwalifikowanych do 6 naboru POP

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu w terminie do 18.03.2022 dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego kandydata/tkę do udziału w projekcie:

  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające brak aktualnej rejestracji w Urzędzie Pracy,

świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające utratę pracy

Skip to content