fbpx

Wyniki rekrutacji – III nabór

2021.09.09

Poniżej znajduje się lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości” w ramach trzeciego naboru. 

Lista osób zakwalifikowanych do 3ciego naboru POP

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu w terminie do 23.09.2021 dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego kandydata/tkę do udziału w projekcie:

  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające brak aktualnej rejestracji w Urzędzie Pracy,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające utratę pracy.
Skip to content