fbpx

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów

2021.11.25

                           Katowice, 25.11.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH

W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE”

Lp. Indywidualny numer zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Numer Biznesplanu Rekomendacja do oceny merytorycznej TAK/NIE UWAGI
1 16/ZwS/2021 1/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
2 1/ZwS/2021 2/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
3 9/ZwS/2021 3/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
4 2/ZwS/2021 4/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
5 12/ZwS/2021 5/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
6 5/ZwS/2021 6/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
7 13/ZwS/2021 7/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
8 17/ZwS/2021 8/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
9 11/ZwS/2021 9/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag
10 10/ZwS/2021 10/BP/ZWS/2021   TAK Brak uwag

Biznesplany zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Skip to content