fbpx

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów (w roku 2022)

2022.04.06

Katowice, 06.04.2022 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH

W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE”

Lp. Indywidualny numer zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Numer Biznesplanu Rekomendacja do oceny merytorycznej TAK/NIE UWAGI
1 1/ZWS/2022 2/BP/ZWS/2022   TAK Brak uwag
2 2/ZWS/2022 1/BP/ZWS/2022  TAK Brak uwag

Biznesplany zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Skip to content