fbpx

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy złożonych w ramach ścieżki dotacyjnej

2022.01.04

Szanowni Kandydaci! Przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na ścieżkę dotacyjną do projektu "Zainwestuj w siebie". Formularze przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane na ocenę merytoryczną (wyniki oceny w tabelce).

  • W wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka ubiegający/a się o udział
    w projekcie może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
  • Aby uzyskać weryfikację pozytywną Formularza rekrutacyjnego, Kandydat/tka powinien spełnić wymóg otrzymania minimum 60% ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów w w/w kryteriach oceny merytorycznej (czyli minimum 30 punktów).
  • Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach oceny. Następnie skierowani na 4 etap rekrutacji- rozmowę z doradcą zawodowym.
lp.data złożenia
formularza
nr
formularza
Ocena merytoryczna
Formularza Rekrutacyjnego (pkt.)
128.12.20212/ZWS/202247
228.12.20211/ZWS/202243
Skip to content