fbpx

Wydłużamy termin składania dokumentów na ŚCIEŻKĘ B (dotacyjną) do 23 października 2020 r.

2020.10.16

Szanowni Państwo termin przyjmowania formularzy wydłużamy do 23 października 2020 r. ŚCIEŻKA B- ŚCIEŻKA DOTACYJNA (dla 12UP) w ramach ścieżki B uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:
 • IPD oraz pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej (do 23 050,00 zł)
 • Wsparcie pomostowe (6 miesięcy x max. 1000,00 zł)
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 • a) obligatoryjne:
 • bycie osobą pracującą w wieku 18- 29lat [w przypadku osób pracujących zarobki nie przekraczają  wysokości  minimalnego wynagrodzenia]
 • miejsce zamieszkania lub miejsce pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • posiadanie odpowiednich predyspozycji ocenionych przez doradców zawodowych
 • predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, np. osobowościowych, poziomu motywacji, poziomu zaangażowania (dot. ścieżki dotacyjnej)
 • b) premiujące:
 • poziom wykształcenia(ISCED 1-10pkt.,ISCED 2-8pkt.,ISCED 3-6pkt.)
 • Osoba Niepełnosprawna/Kobieta(+5pkt.)
 • byli Uczestnicy  Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu  tematycznego 9 w RPO (+15pkt)
 • zamieszkujące miasta średnie /tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+5pkt.)
Rekrutacja prowadzona jest w następujących etapach: ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych ŚCIEŻKA B (DOTACYJNA)- Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 4 Formularz rekrutacyjny- ŚCIEŻKA B wraz z Oświadczeniem o niekaralności Załącznik nr 6 Oświadczenie o niekaralnosci ETAP 2: ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych (wg karty oceny formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 5 Karta oceny formularza rekrutacyjnego) Jeżeli formularz zostanie zweryfikowany pozytywnie – kierowany jest do Etapu 3 oceny merytorycznej   ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych (wg karty oceny formularza rekrutacyjnego) Jeżeli formularz zostanie zweryfikowany pozytywnie – kierowany jest do Etapu 4 rozmowy  z Doradcą Zawodowym.   ETAP 4: rozmowa z Doradcą Zawodowym Dokumenty dotacyjne (zakładka dokumenty projektu). Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa WSS aktualizacja 17.07.2020   UWAGA! Formularz rekrutacyjny wraz z opisem planowanej działalności gospodarczej wraz z Oświadczeniem o niekaralności. można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl
Skip to content