fbpx

VIII nabór do projektu- zapraszamy

2020.10.21

Szanowni Państwo, VIII nabór do projektu będzie prowadzony od 21.10.2020 do 31.10.2020. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z testem poziomu potrzeb i motywacji w formie skanu na skrzynkę: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura: WEKTOR Consulting Sp. z o.o. ul. COP-u 3, 39-300 Mielec (budynek GLF) Dokumenty dostępne również w zakładce: Dokumenty projektu. Projekt skierowany do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:
  • tzw. ubodzy pracujący,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
  • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych i/lub o niskich kwalifikacjach.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:
  • doradztwo w zakresie wyboru szkolenia (IPD),
  • szkolenie kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.
Projekt zakłada dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe.
Skip to content