fbpx

UDZIAŁ W KURSIE PŁETWONUREK-RATOWNIK PODCZAS PANDEMII

2020.05.22

W trosce o zdrowie Uczestników projektu podejmujemy i będziemy podejmowali niezbędne działania umożliwiające realizację szkoleń́ i nurkowań w możliwie najbezpieczniejszy sposób:
 • Zajęcia prowadzone będą w kameralnych grupach do maksymalnie 6 osób- dzięki czemu zmniejszamy ryzyko zarażenia się;
 • Obiekty szkoleniowe będą spełniały aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące zapobieganiu zarażeniom (np. dotyczące min. odstępu miedzy osobami, dostępności płynów odkażających);
 • Wynajmujący sprzęt zostali zobowiązani do tego, by po każdym dniu nurkowym dokładnie go odkażać i czyścić - szczególną uwagę przywiązując do ustników automatów oddechowych!
 • Powietrze podczas ładowania kompresorem do butli osiąga temperatury znacznie przekraczające te potrzebne do zabicia wirusa;
 • Nurkowania realizowane będą w miejscach odosobnionych, z dala od dużych skupisk ludzi;
 • Zajęcia teoretyczne można prowadzić w formie zdalnej (online), zmniejszając tym samym częstotliwość kontaktu fizycznego do minimum;
 • W trakcie trwania wszystkich zajęć nosimy rękawiczki i maseczki ochronne.
 • Modyfikujemy ćwiczenie dzielenia się gazem - Ćwiczymy podawanie automatu, bez faktycznego wymienia się ustnikami, dzięki czemu Uczestnik uczy się poradzenia sobie w takiej sytuacji, ale nie naraża się na zarażenie.
COVID-19 wywołuje wiele takich samych objawów jak inne poważne wirusowe zapalenia płuc, które wymagają okresu rekonwalescencji przed powrotem do pełnej aktywności - proces ten może trwać tygodnie lub miesiące, w zależności od stopnia nasilenia objawów. REKOMENDACJE DLA OSÓB NURKUJĄCYCH:
 • Nurkowie, którzy mieli objawowy COVID-19, powinni odczekać minimum DWA miesiące, a optymalnie TRZY, zanim wznowią swoje działania nurkowe.
 • Nurkowie, którzy mieli pozytywny wynik testu COVID-19, ale nie mieli żadnych objawów, powinni odczekać JEDEN miesiąc przed wznowieniem nurkowania.
 • Nurkowie, którzy byli hospitalizowani z objawami pulmonologicznymi związanymi z COVID-19, powinni, po trzymiesięcznym okresie poddać się pełnej ocenie wydolności płuc oraz badaniu echokardiograficznemu  i wysiłkowemu (EKG wysiłkowe) w celu ustalenia prawidłowej czynności serca przed powrotem do nurkowania.
    UCZESTNICZKO/UCZESTNIKU W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII NIE REZYGNUJ ZE ZDOBYWANIA WIEDZY, NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI! PRZESTRZEGAJ TYLKO AKTUALNYCH ZASAD REŻIMU SANITARNEGO. BY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA- NURKOWIE I CENTRA NURKOWE POWINNY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH DEZYNFEKCJI SPRZĘTU DO NURKOWANIA.   
Skip to content