fbpx

Szacowanie wartości zamówienia – zapytanie

2021.01.14

zapraszamy do złożenia ofert dotyczących „Diagnozy udziału PES z makroregionu III w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego”

udział w pracach w  stworzeniu raportu końcowego , udział w pracach w  stworzeniu raportu cząstkowego z badania CAWI , udział w pracach w  stworzeniu raportu metodologicznego , udział w pracach w  stworzeniu raportu wstępnego z analizy materiałów zastanych (desk research) , udział w pracach w  stworzeniu raportu z pogłębionej analizy materiałów zastanych (desk research) , udział w pracach w  stworzeniu raportu cząstkowego z realizacji 20 wywiadów pogłębionych TDI z gminą / powiatem

poniżej treść zapytania z złącznikami

Skip to content