fbpx

rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 7/PNZ/2020

2020.10.07

wybrany wykonawca

Zofia Leś Unlimited  ,Ul. Lwowska 6, 39-300 Mielec ,  05.10.2020 godz. 14:20, centa 3435,00 zł brutto/os

uzyskana liczba punktów: 70 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Skip to content