fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5n/N/2018

2019.05.08

Nazwa Wykonawcy dla  zapytania:

FUH EMEX, ul. Mickiewicza 42, 39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą ofertę i spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)

Skip to content