fbpx

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/N/2018

2018.06.21

Wybrana oferta Nazwa Wykonawcy: Blue Adventures Andrzej Nowak, ul. Ks. Józefa Sondej 8, Rzeszów

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)

Skip to content